Visa ikon

Rengöring

Visar 3 av 3
 • 45,00 SEK
  Finest CraftClean är ett kraftfullt basiskt rengöringsmedel med samma användningsområde som PBW. CraftClean kommer i pulverform och blandas ut med ljummet vatten. Används till rengöring av bryggutrustning och löser upp sediment. Bäst resultat uppnås genom blötläggning eller försiktig skrubbning med mjuk svamp eller trasa. Lösningen med CraftClean kan skumma. När du har gjort rent din utrustning och jästankar med CraftClean rekommenderar vi att man också använder Craftsan för att desinficera. Användning: Blandas med ljummet vatten. Blötlägg eller skrubba försiktigt. Skölj väl. Dosering: 10 g/liter vid manuell rengöring, 2,5 g/liter vid blötläggning FARA H302 – Farlig vid sväljning H314 – Ger allvarliga kemiska brännskador på hud och ögon H335 – Kan förorsaka irritation på luftvägarna FÖRVARAS OTILLGÄNGLIG FÖR BARN FÖRSTA HJÄLPEN Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 15 minuter med ögonen öppna. Ta bort kontaktlinser om/när detta är möjligt och fortsätt sköljningen. Sök läkarhjälp. VID SVÄLJNING: Skölj munnen, drick 1-2 glas vatten. Framkalla INTE kväljningar. Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT (eller håret): Kontaminerade kläder tas av så snart som möjligt. Skölj/duscha huden med rikligt med såpa och vatten. Vid hudirritation. Sök läkarhjälp. VID INANDNING; Flytta drabbade personen till frisk luft. Håll den drabbade personen varm. Sök läkarhjälp. Då det är nödvändigt sök läkarhjälp och ha produktens behållare nära tillhands. ... Läs mer
  Artikelnummer
  Namn
  Lagersaldo
  Pris
  Antal
  CRAFTCLEAN, 100 G
  I lager
  45,00 SEK
 • 399,00 SEK
  Finest CraftClean är ett kraftfullt basiskt rengöringsmedel med samma användningsområde som PBW. CraftClean kommer i pulverform och blandas ut med ljummet vatten. Används till rengöring av bryggutrustning och löser upp sediment. Bäst resultat uppnås genom blötläggning eller försiktig skrubbning med mjuk svamp eller trasa. Lösningen med CraftClean kan skumma. När du har gjort rent din utrustning och jästankar med CraftClean rekommenderar vi att man också använder Craftsan för att desinficera. Användning: Blandas med ljummet vatten. Blötlägg eller skrubba försiktigt. Skölj väl. Dosering: 10 g/liter vid manuell rengöring, 2,5 g/liter vid blötläggning FARA H302 – Farlig vid sväljning H314 – Ger allvarliga kemiska brännskador på hud och ögon H335 – Kan förorsaka irritation på luftvägarna FÖRVARAS OTILLGÄNGLIG FÖR BARN FÖRSTA HJÄLPEN Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 15 minuter med ögonen öppna. Ta bort kontaktlinser om/när detta är möjligt och fortsätt sköljningen. Sök läkarhjälp. VID SVÄLJNING: Skölj munnen, drick 1-2 glas vatten. Framkalla INTE kväljningar. Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT (eller håret): Kontaminerade kläder tas av så snart som möjligt. ... Läs mer
  Artikelnummer
  Namn
  Lagersaldo
  Pris
  Antal
  CRAFTCLEAN, 2,5 KG
  I lager
  399,00 SEK
 • 119,00 SEK
  Finest CraftClean är ett kraftfullt basiskt rengöringsmedel med samma användningsområde som PBW. CraftClean kommer i pulverform och blandas ut med ljummet vatten. Används till rengöring av bryggutrustning och löser upp sediment. Bäst resultat uppnås genom blötläggning eller försiktig skrubbning med mjuk svamp eller trasa. Lösningen med CraftClean kan skumma. När du har gjort rent din utrustning och jästankar med CraftClean rekommenderar vi att man också använder Craftsan för att desinficera. Användning: Blandas med ljummet vatten. Blötlägg eller skrubba försiktigt. Skölj väl. Dosering: 10 g/liter vid manuell rengöring, 2,5 g/liter vid blötläggning FARA H302 – Farlig vid sväljning H314 – Ger allvarliga kemiska brännskador på hud och ögon H335 – Kan förorsaka irritation på luftvägarna FÖRVARAS OTILLGÄNGLIG FÖR BARN FÖRSTA HJÄLPEN Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 15 minuter med ögonen öppna. Ta bort kontaktlinser om/när detta är möjligt och fortsätt sköljningen. Sök läkarhjälp. VID SVÄLJNING: Skölj munnen, drick 1-2 glas vatten. Framkalla INTE kväljningar. Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT (eller håret): Kontaminerade kläder tas av så snart som möjligt. Skölj/duscha huden med rikligt med såpa och vatten. Vid hudirritation. Sök läkarhjälp. VID INANDNING; Flytta drabbade personen till frisk luft. Håll den drabbade personen varm. Sök läkarhjälp. Då det är nödvändigt sök läkarhjälp och ha produktens behållare nära tillhands. ... Läs mer
  Artikelnummer
  Namn
  Lagersaldo
  Pris
  Antal
  CRAFTCLEAN, 400 G
  Få i lager
  119,00 SEK
FILTER

Aktiva filter

Inga aktiva filter
< <