Visa ikon

Kvalitet och miljö

Skene Järn är certifierade enligt standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001 samt 
miljöledningssystem ISO 14001. 


Vi jobbar aktivt med förbättringar inom alla områden och specifikt inom miljö-, kvalitet- och 
arbetsmiljöområdet. 


Skene Järn är även certifierade enligt standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 och OHSAS:2007 avseende handel med Bygg- Järnvaror samt Interiörprodukter- 
snickerier. 


Kvalitets- och miljöarbetet är en naturlig del i vår vardag där vi ständigt söker förbättringsmöjligheter 
och sätt att minimera vår negativa miljöpåverkan. Arbetet baseras på att vi med en helhetssyn 
förstår de krav och förväntningar som våra kunder och övriga intressenter ställer på oss. Vi vill att 
man använder bra verktyg, utrustning och kläder - såväl ur ett miljö-, arbetsmiljö- och 
hållbarhetsperspektiv. 


Vi uppnår detta genom kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare som känner ansvar 
och delaktighet för att skapa maximal nytta för varje kund. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt 
sortiment efter den lokala kundens krav och behov. Det sker i samarbete med de tillverkare som 
delar vår helhetssyn och står för innovationer och hög kvalitet. 


Skene Järn: ISO-certifikat förmiljö och kvalitet 
XL-BYGG: Certifikat för miljö, kvalitet och arbetsmiljö 
Skene Järn: Integritetspolicy 
Skene Järn: Verksamhetspolicy

< <